Stacks Image 281321
Stacks Image 281265

Berättelser om kyrkor i Strängnäs stift
karta Sverige
lista / karta Strängnäs stift
Kumla kommun

Berättelser om kyrkor
i Strängnäs stift

lista
Kumla kommun


Stacks Image 281279

1 - Ekeby kyrka

Stacks Image 281284

2 - Hardemo kyrka

Stacks Image 281289

3 - Hällabrottets kyrka

Stacks Image 281294

4 - Kumla kyrka

Stacks Image 281300

5 - Sankt Olofs kapell